Card image cap

สรุป Concept ของตัวสินค้า

ลูกค้า (หรือให้ทางบริษัทฯของเราให้ความแนะนำ) ให้แนวคิดมาว่า ต้องการผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชนิดใด และต้องการให้มีคุณสมบัติใดบ้าง อาทิ ต้องการโฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของชาเขียว สีออกเขียวอ่อน มีกลิ่นของชาเขียวอ่อนๆ เวลาล้างหน้าแล้ว หน้าต้องนุ่ม ไม่แห้งตึง เป็นต้น

Card image cap

พัฒนา วิจัย และจัดเตรียมตัวอย่าง

เมื่อ Concept ของตัวสินค้าได้รับการสรุปแล้ว ทางทีมงานเภสัชกรของทางบริษัทฯจะเริ่มทำการวิจัยและพัฒนาตัวอย่างของสินค้าให้กับทางลูกค้านำไปทดสอบก่อนนำมาผลิตจริง

Card image cap

ออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

ทางบริษัทฯมีทีมงาน Graphic Designer ที่จะคอยช่วยแหลือลูกค้าในการออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ และจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า

Card image cap

ขั้นตอนการผลิตจริง และบรรจุ

เมื่อตัวอย่างสินค้าได้รับการตรวจสอบจากลูกค้าจนเป็นที่แน่ใจแล้ว ทางบริษัทฯก็จะนำไปทำการผลิตจริงภายใต้สภาวะการควบคุมเชื้อที่ได้มาตราฐาน รวมถึงขั้นตอนในการบรรจุขั้นสุดท้าย

Card image cap

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับงานโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

ในขณะที่สินค้าอยู่ในขั้นตอนการผลิตอยู่นั้น ทางบริษัทฯก็จะมีทีมงาน Graphic Designer คอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อเป็นการเตรียมการในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าไว้ล่วงหน้า อาทิ แคตตาล๊อกสินค้า โปสเตอร์ ใบปลิว หรืออื่นๆ

Card image cap

บริการออกแบบเว็บไซต์

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำการประชาสัมพันธ์ด้วยเว็บไซต์ผ่านอินเตอร์เน็ต ทางบริษัทฯได้จัดให้มีบริการออกแบบเว็บไซต์ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์อีกด้วย


C O S T I Q U E

บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 089-7623334
 admin@costique.com

    Line ID: @costique

Copyright 2021.  All rights reserved.